Gå till innehåll
Elområden.se - Din plats på elmarknadenElområden.se

Elområden

Din guide till den nya elmarknaden

Här hittar du ditt elområde, nätområde, nätbolag och information om hur elområden påverkar dig som elkund.

Elområden infördes den 1 november 2011. Ditt elpris avgörs av ditt elområde.

Elområden.se

Elområden.se är en tjänst för att ta reda på mer om sin plats på elmarknaden. Tjänsten presenteras av Elprisguiden.se, en konsumentsida om elmarknaden.

Den 1 november år 2011 delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter. Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Varför delas Sverige upp i elområden?

EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

VAd betyder det för mig som elkund?

Vad betyder det för mig som elkund? Som elkund kan du handla el från elhandelsföretag över hela Sverige. Elpriserna kommer dock periodvis att kunna variera, beroende på var i Sverige du använder din el. Titta på kartan. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.

Hur påverkas Sverige av elområden?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten.

Behöver jag som kund göra någonting?

Som kund lönar det sig alltid att vara aktiv på elmarknaden, och söka det elavtal hos ett elhandelsföretag som passar bäst. Det gäller generellt. Innan elområdena införs kommer det elhandelsföretag som du köper el av att höra av sig till dig med information om prissättning och vad som gäller i just ditt elområde.

Om sidan Elomraden.se

Informationen bygger på data från bl a svenska myndigheter och företag och kartdata från Google Maps®. Inga garantier utfärdas.

Kontakt: info@elomraden.se

Användning av Elomraden.se är fri för privatpersoner. Antal slagningar per dag är begränsade. Prenumeranter har fri tillgång, kontakta Elområden.se för villkor